Technická špecifikácia sušiarní

Komplex sušiarní typu VR pre sušenie mliečnych výrobkov, potravinárskych výrobkov s výkonom od 10 do 1 000 kg usušeného produktu za hodinu
Množstvo odparenej vody od 10 do 1130kg/h-1
Inštalovaný príkon (elektro) od 30 do 170 KW
Teplota sušiaceho prostredia na vstupe od 180 do 250 °C
Vykurovanie sýta para 1,2 MPa, zemný plyn
Hmotnostný prietok produktu na výstupe od 10 do 1 000 kg h-1
Vlhkosť produktu na výstupe zo sušiarne od 3 do 5 %

Prúdové sušiarne pre sušenie kašovitých a pastovitých materiálov (ako napríklad ovocné a obilninové výpalky, exkrementy zvierat)
Hmotnostný prietok materiálu na vstupe do sušiarne podľa druhu od 100 do 1 500 kg h-1
Teplota sušenia   do 700 °C
Vykurovanie teplovzdušný agregát (zemný plyn, olej)
Vlhkosť materiálu na výstupe zo sušiarne   do 12 %
Prevádzka kontinuálna

Sušiarne zrnovín a strukovín (pšenica, jačmeň, kukurica, slnečnica a podobne)
Hmotnostný prietok produktu na vstupe do sušiarne od 3,5 do 45 t h-1
Inštalovaný príkon (elektro) od 20 do 90 kW
Tepelný príkon sušiarne od 250 do 2 850 kW
Vykurovanie teplovzdušný agregát (zemný plyn, olej)

Pásové sušiarne chmeľu, ovocia a zeleniny
Hmotnostný prietok produktu na vstupe do sušiarne od 100 do 1 000 kg h-1
Inštalovaný príkon (elektro) od 18 do 95 kW
Tepelný príkon sušiarne od 80 do 1 300 kW
Teplota sušenia od 40 do 130 °C
Vykurovanie a/ teplovzdušný agregát (zemný plyn, olej)
  b/ parný ohrievač (sýta para do 0,3 MPa)
  c/ horúca voda
Vlhkosť produktu na výstupe zo sušiarne do 10 %

Komorové sušiarne ovocia, zeleniny, priemyselných produktov
Počet komôr od 1 do 4
Pracovný priestor od 7 do 28 m3
Prevedenie sušiarne - prejazdná
  - neprejazdná
Vykurovanie a/ teplovzdušný agregát (zemný plyn, olej)
  b/ parný ohrievač (sýta para do 0,3 MPa)
  c/ elektrický ohrievač (do 225 kW)
  d/ horúca voda

Skriňové sušiarne pre sušenie ovocia, zeleniny, cestovín, priemyselných produktov
Množstvo produktu na vstupe do sušiarne od 100 do 500 kg
Sušiaca doba v závislosti od druhu produktu od 6 do 20 hodín
Sušiaca teplota od 40 do 250 °C
Vykurovanie a/ teplovzdušný agregát (zemný plyn, olej)
  b/ parný ohrievač (sýta para do 0,3 MPa)
  c/ elektrický ohrievač (do 225 kW)
  d/ horúca voda